Logga in
 Företaget

AVEL – NÖTKÖTT – NATURVÅRD

Vi som äger och driver företaget Vita Fall AB är Stefan Johansson och Sofia Persson. Vi jobbar med nötköttsavel inom raserna Charolais och Simmental. Företagets bas är gården Fall i Ljusfallshammar, i nordvästra Östergötland.
 
Vi hade i våras drygt 130 kalvningar, hälften Charolais och hälften Simmental. Företaget brukar ca 400 hektar mark, varav ungefär hälften är naturbetesmark. Alla ungdjur föds upp på gården. De som inte rekryteras in i den egna besättningen eller säljs till liv, slaktas mellan 1 och 1½ års ålder.
Vår målsättning i företaget är att producera livdjur och nötkött av premiumkvalitet genom betesdrift och grovfoderbaserad utfodring.
 
Sommartid är alla djur ute på bete. Kalven följer sin mamma och diar i sex månader samtidigt som den lär sig äta gräs.  De naturbetesmarker som hålls öppna genom djurens betande vore annars mycket svårbrukade och skulle antagligen förbuskas och växa igen. 
 
Vinterfoder producerar vi framförallt i form av vallfoder. Blandvallar som skördas en till tre gånger per år, beroende på läglighet och önskad kvalitet på foder. Vi odlar också lite foderspannmål för eget bruk. Främst korn, som tjurkalvarna får efter installning på hösten.
 
Hela produktionen är KRAV-certiferad sedan flera år tillbaka. 

 

AVEL – NÖTKÖTT – NATURVÅRD

Vi som äger och driver företaget Vita Fall AB är Stefan Johansson och Sofia Persson. Vi jobbar med nötköttsavel inom raserna Charolais och Simmental. Företagets bas är gården Fall i Ljusfallshammar, i nordvästra Östergötland.
 
Vi hade i våras drygt 130 kalvningar, hälften Charolais och hälften Simmental. Företaget brukar ca 400 hektar mark, varav ungefär hälften är naturbetesmark. Alla ungdjur föds upp på gården. De som inte rekryteras in i den egna besättningen eller säljs till liv, slaktas mellan 1 och 1½ års ålder.
Vår målsättning i företaget är att producera livdjur och nötkött av premiumkvalitet genom betesdrift och grovfoderbaserad utfodring.
 
Sommartid är alla djur ute på bete. Kalven följer sin mamma och diar i sex månader samtidigt som den lär sig äta gräs.  De naturbetesmarker som hålls öppna genom djurens betande vore annars mycket svårbrukade och skulle antagligen förbuskas och växa igen. 
 
Vinterfoder producerar vi framförallt i form av vallfoder. Blandvallar som skördas en till tre gånger per år, beroende på läglighet och önskad kvalitet på foder. Vi odlar också lite foderspannmål för eget bruk. Främst korn, som tjurkalvarna får efter installning på hösten.
 
Hela produktionen är KRAV-certiferad sedan flera år tillbaka.